Cosmo Ct 6300

COSMO CT 6300

Ürün Kod : TÜ-085

Buhar kazanı Korozyon İnhibitörü

Katalize sülfit bazlı oksijen tutucu, kışır önleyici ve temizleyici, alkalinite ayarlayıcı yeni jenerasyon bir üründür. Özelliği, tek ürün içerisinde birçok işlevi yerine getirmesidir. Bunlar, hızlı oksijen önleme, istenmeyen tortuların önlenmesi ve temizliği ile alkali kontrolünün gerçekleştirilmesidir. CT 6030+ için dozaj, sistemin çalışma şartlarına bağlıdır. Sürekli olarak degazör veya besi tankı çıkışına dozlanır. Dozaj pompası kullanılıyorsa, soğuk yumuşak suyla seyreltilerek kullanılmalıdır. Başlangıç dozajı 150 gr. /ton su olarak uygulanır. Devam dozu, sistemde 20 - 40 ppm. sülfit fazlası sağlanacak şekilde sürdürülür. CT 6030+, atmosferdeki oksijeni absorplayabileceği için uzun süre ağzı açık ambalajda bırakılmamalıdır.