(Cosmo Ct 4010) buhar kazanı kışır i̇nhi̇bi̇törü

(Cosmo Ct 4010) BUHAR KAZANI KIŞIR İNHİBİTÖRÜ
Buhar kazanlarında kullanılan organik katalizatörlü, köpük kesicili, kombine,
konsantre, polifosfonat bazlı yeni jenerasyon bir kimyasaldır, sürekli olarak
degazör veya besi tankı çıkışına dozlanır. Başlangıç dozajı 100 gr/ton su olarak
uygulanır. Devam dozu, sistemde 3-5 ppm fosfat miktarı sağlanacak şekilde
sürdürülür. Buhar kazanına kadar kimyasal yapısı kesinlikle bozulmaz.
Sadece sistemde sertlik tuzları varlığında reaksiyon oluşturur. Yapısındaki
polimer ve dispersantlarla yeni oluşumları askıda tutarak dip ve yüzey blöeriyle
sistemden kolaylıkla imhalarını sağlar. Yüksek alkali ortamlı ve çok kirli
sistemlerde, yapısındaki köpük önleyici sayesinde buharın sistemden temiz
çekilmesini sağlar.