Cosmo Cool WT 6500

COSMO COOL WT 6500

Ürün Kod : TÜ-086

Korozyon ve Taş Önleyici

Endüstriyel su soğutma sistemlerinde, metal yüzeylerindeki korozyon kadartaş oluşumunu da önlemek için özel formüle edilmiş komple ıslah ürünüdür. Sirkülasyon sistemlerinin metal yüzeylerinde en düşük korozyon ve en az kirlenmeyi elde etmek için tasarlanmış polifosfonat-poliakrilat ve organik inhibitörlerin özel bir karışımıdır. Taş önleyici CosmoCool WT 6500' nin kullanımının faydaları şunlardır: Konsantrasyona bağlı olarak inhibe edici gücü, Bu etkinliğin uzun süre devam etmesi,

Sıcaklık, pH ve sistem kirle çilerine karşı kararlılığı, Formülasyondaki diğer bileşenlerle uyumluluğu. CosmoCool WT 6500 klora karşı kararlıdır, kimyasal bozunma pratik olarak gerçekleşmez ve antikorozif etkinliği yükseltgen maddelerin varlığında da aynıdır. Kirletici kimyasal maddeler içermez ve bütün organik aktif bileşikleri biyolojik olarak bozunabilir.

Soğutma sistemlerine, suyun kimyasal özelliklerine ve sistem verilerine (akış, hacım, sıcaklık, vb.) bağlı olarak 5-10 ppm arasında beslenir. Kimyasal bir sıvıdır, suyla seyreltilerek veya konsantre halde bir dozaj pompası ile devreye dozajlanabilir. Besleme ünitesi paslanmaz çelikten veya plastikten yapılmalıdır.

Korozyon inhibitörleri, köpük kesiciler, biyositler, klor dahil su ıslahında kullanılan birçok bileşiğin bulunduğu sistemlerle uyumlu olmakla beraber CosmoCool WT 6500' nin soğutma suyu ıslahında kullanılan diğer kimyasallarla karıştırılmasını tavsiye etmeyiz.