Su Şartlandırma Kimyasalları

(Cosmo Ct 4010) BUHAR KAZANI KIŞIR İNHİBİTÖRÜ

(Cosmo Ct 4010) BUHAR KAZANI KIŞIR İNHİBİTÖRÜ
Buhar kazanlarında kullanılan organik katalizatörlü, köpük kesicili, kombine,
konsantre, polifosfonat bazlı yeni jenerasyon bir kimyasaldır, sürekli olarak
degazör veya besi tankı çıkışına dozlanır. Başlangıç dozajı 100 gr/ton su olarak
uygulanır. Devam dozu, sistemde 3-5 ppm fosfat miktarı sağlanacak şekilde
sürdürülür. Buhar kazanına kadar kimyasal yapısı kesinlikle bozulmaz.
Sadece sistemde sertlik tuzları varlığında reaksiyon oluşturur. Yapısındaki
polimer ve dispersantlarla yeni oluşumları askıda tutarak dip ve yüzey blöeriyle
sistemden kolaylıkla imhalarını sağlar. Yüksek alkali ortamlı ve çok kirli
sistemlerde, yapısındaki köpük önleyici sayesinde buharın sistemden temiz
çekilmesini sağlar.

(COSMO CT 6030) BUHAR KAZANI KOROZYON İNHİBİTÖRÜ

(COSMO CT 6030) BUHAR KAZANI KOROZYON İNHİBİTÖRÜ
Katalize sült bazlı oksijen tutucu, kışır önleyici ve temizleyici, alkalinite ayarlayıcı
yeni jenerasyon bir üründür. Özelliği tek ürün içerisinde birçok işlevi yerine
getirmesidir. Bunlar hızlı oksijen önleme, istenmeyen tortuların önlenmesi ve
temizliği ile alkali kontrolünün gerçekleştirilmesidir. CT 6030+ için dozaj,
sistemin çalışma şartlarına bağlıdır. Sürekli olarak degazör veya besi tankı
çıkışına dozlanır. Dozaj pompası kullanılıyorsa, soğuk yumuşak suyla seyreltilerek
kullanılmalıdır. Başlangıç dozajı 150 gr/ton su olarak uygulanır.
Devam dozu, sistemde 20 - 40 ppm sült fazlası sağlanacak şekilde sürdürülür. CT 6030+, atmosferdeki
oksijeni absorblayabileceği için uzun süre ağzı açık ambalajda bırakılmamalıdır.

(COSMO COOL WT 6500) KOROZYON VE TAŞ ÖNLEYİCİ

(COSMO COOL WT 6500) KOROZYON VE TAŞ ÖNLEYİCİ
Endüstriyel su soğutma sistemlerinde, metal yüzeylerindeki korozyon kadar taş
oluşumunu da önlemek için özel formüle edilmiş komple ıslah ürünüdür. Sirkülasyon
sistemlerinin metal yüzeylerinde en düşük korozyon ve en az kirlenmeyi elde etmek
için tasarlanmış polifosfonat-poliakrilat ve organik inhibitörlerin özel bir karışımıdır.
Taş önleyici Cosmo Cool WT 6500' ün kullanımının faydaları şunlardır:
Konsantrasyona bağlı olarak inhibe edici gücü, bu etkinliğin uzun süre devam etmesi,
sıcaklık, pH ve sistem kirleticilerine karşı kararlılığı, formülasyondaki diğer
bileşenlerle uyumluluğu.
Cosmo Cool WT 6500 klora karşı kararlıdır, kimyasal bozulma pratik olarak gerçekleşmez ve antikorozif
etkinliği yükselten maddelerin varlığında da aynıdır. Kirletici kimyasal maddeler içermez ve bütün organik
aktif bileşikleri biyolojik olarak bozulabilir. Soğutma sistemlerine, suyun kimyasal özelliklerine ve sistem
verilerine (akış, hacim, sıcaklık, vb.) bağlı olarak 5-10 ppm arasında beslenir. Kimyasal bir sıvıdır, suyla
seyreltilerek veya konsantre halde bir dozaj pompası ile devreye dozajlanabilir. Besleme ünitesi paslanmaz
çelikten veya plastikten yapılmalıdır. Korozyon inhibitörleri, köpük kesiciler, biyositler, klor dahil su ıslahında
kullanılan birçok bileşiğin bulunduğu sistemlerle uyumlu olmakla beraber Cosmo Cool WT 6500' nin
soğutma suyu ıslahında kullanılan diğer kimyasallarla karıştırılmasını tavsiye edilmemektedir.

(COSMOCİD) YOSUN VE BAKTERİ ÖNLEYİCİ

(COSMOCİD) YOSUN VE BAKTERİ ÖNLEYİCİ
Yüzme havuzlarında, büyük su rezervuar ve depolarında yosun
önleyici ve dezenfektan olarak kullanılır. Klor içermeyen, dolayısıyla kötü koku
içermeyen ve uzun süreli biyolojik koruma sağlayan etkili bir biyosittir.
Göz ve cildi tahriş etmez. Asidik ve alkali ortamlarda, geniş pH aralığında, sert
sularda ve serbest klorun bulunduğu ortamlarda stabilitesini kaybetmeden
kullanılabilir. Günlük kontrol gerektirmemektedir. Sülfat indirgen bakterileri etkisiz
hale getirerek oluşabilecek kötü kokuları önlemektedir.
Mikrobiyal metabolizmalar ortadan kaldırarak metale ve betona korozif etkisini önler. Kesinlikle köpük
yapmaz (non-foaming). Pompa ve sisteme korozif etkisi yoktur (non-oxidizing). Kullanımı kolaydır.
Kullanımında özel bir ekipman gerektirmez. Uçucu değildir. Buharlaşmayla kaybolmaz. Çevreye ve
insana zararlı olmadığı, yüzme havuzlarında ve içme sularında kullanılabilirliği Department of
Environment - U. K., DWI (Drinking Water Inspectorate) tarafından onaylanmıştır. Sistemdeki
mikrobiyolojik oluşuma göre teknik bölümümüzün tavsiye edeceği dozajlarda düzenli veya şok uygulama
şeklinde kullanılır. Yosunlara karşı: Başlangıç dozajı olarak 40 ppm ve haftada bir kez 10 ppm kullanılmalıdır.
Bakterilere karşı: 100 ppm' lik başlangıç dozajı bakteri seviyesini kontrol etmektedir. Ayrıca düzenli kullanım
olarak haftada bir kez 10 ppm olarak kullanılmalıdır. Suyun bulanması durumunda 40-60 ppm acil
doz tavsiye edilir.

(COSMO LİNE CD 100) SOĞUTMA SUYU GENEL DİSPERSANTI

(COSMO LİNE CD 100) SOĞUTMA SUYU GENEL DİSPERSANTI
Soğutma suyu devrelerinde askıda katı maddelerden, demirden ve biyolojik
kirlilikten kaynaklanan depozit oluşumunu önleyerek ısı transfer verimini artırır.
Ağır metaller içermemesi nedeniyle çevre açısından zararlı değildir.
Klorlama verimini artırır. Sistemde kullanılacak CD 100+ miktarı çalışma
koşullarına, sistem suyunun analizine ve askıda katı madde miktarına bağlıdır.
Normal dozaj miktarı 10-50 ppm arasında değişir. CD 100+ ile su sirkülasyon
devrelerinde askıda katı maddelerden kaynaklanan depozit oluşumunu önlemek
ve biositlerin verimlerinin arttırılması amacıyla hazırlanmıştır. İnsan ve çevre sağlığı açısından herhangi
bir zararı yoktur.

(COSMO CAB) KLİMA VE HAVA BİOSİT

(COSMO CAB) KLİMA VE HAVA BİOSİT
Endüstriyel, cari, tıbbi işletmelerle, otel, kamu ve özel yapılardaki
hava şartlandırma sistemlerinde, mikrobiyolojik savaş ve korozyon önlemede
planlı bir bakım programı içersinde kullanılır. Bu ürün; yavaş çözünen biyosit
tablet olup, hava şartlandırma sistemlerinde sümüksü tabaka oluşturan bakterilerle
diğer biyolojik gelişmeleri kontrol altında tutmak için özel olarak geliştirilmiştir.
Bir adet COSMO CAB 0.15 m2 tepsi alanını 4 ay kadar ıslah etmeye yeterlidir.
Her tablet, tepsi içerisinde giderden en uzak noktaya konur, tamamen çözününce yenilenir. Uzun süreli koruma,
kısa bakım süresi, biyolojik kirlenmeden kurtulma, çevresel koruma, kullanım kolaylığı sağlar. Özel korumalı
kovada 250 tablettir. Uygun koşullarda saklandığı hallerde ve ağzı açılmamış ambalajlarda raf ömrü 2 yıldır.

(COSMO GEO) JEOTERMAL SULAR İÇİN KİREÇ VE KOROZYON ÖNLEYİCİ

(COSMO GEO) JEOTERMAL SULAR İÇİN KİREÇ VE KOROZYON ÖNLEYİCİ
Özel seçilmiş molekül ağırlığı nedeniyle threshold inhibisyon etkisi çok yüksek bir
ürün olup kalsiyum ve magnezyum tuzlarını çok düşük dozajlarda dahi stabilize
ederek çökmelerini, dolayısıyla kışır (scale) ve depozit oluşumunu önler.
Jeotermal sularında, scale (kısır) ve depozit oluşumlarına karşı geliştirilmiş bir
inhibitördür. Kalsiyum ve magnezyum tuzlarını stabilize ederek çökmelerini engeller,
dolayısıyla kışır (scale) oluşumunu önlemektedir. 21 CFR 173. 310
(Central Food Regula ons-ABD)'a uygun olup, kesinlikle monomer akrilamidden
imal edilmediği için gıda ile ilgili tesislerde de kullanılabilir.