(GEN ICE) kar, buz önleyici

(GEN ICE) KAR, BUZ ÖNLEYİCİ
Yol üzerinde çığ, buz oluşumunu ve karın yol yüzeyine yapışmasını engelleyen
kimyasal bir sıvıdır. Kar veya fırtınadan önce uygulanması daha uygundur.
Antifriz etkisi yaparak buz oluşumunu önler. Oluşturduğu lm tabakası sayesinde
yağan karın yola yapışmasını engeller. Nem tutucudur ve trak ile taşınmaz.
Çevre dostudur. Aşındırıcı (korozif) olmadığından asfalt beton metal aksamlara
zarar vermez. Malzemenin donma noktası -20C ve -70C üzerinde (Tuz için bu değer-7c.)
40km/h da m2 ye 15-18 gr uygulanır. Sabit atımda, 1lt ürün yaklaşık olarak
40 m2 alanı kaplar. Hava şartları ve trağe bağlı olarak bir uygulama 48 saat yol üzerinde kalma
oranına sahiptir. -15C de 1.2 cm/saat buz eritme özelliği mevcuttur. Fitotoksisitesi 15gr/lt için %100 dür.
Yanıcı, parlayıcı korozif değildir. Asfalt-bitüm mukavemet kaybı yoktur. Su tehlike sınıfı, ciltritan etkisi yoktur