Hammaddeler

Sudkostik %32-%48

Kostik ve kostik soda olarak da bilinen sodyum hidroksit, NaOH formülüne sahip bir inorganik bileşiktir. Sodyum katyonları Na₊ ve hidroksit anyonları OH− içeren beyaz renkli katı bir iyonik bileşiktir. Suda kolaylıkla çözünür ve yumuşak kaygan ve sabun hissi veren bir çözelti oluşturur

Sülfürik Asit

Sülfürik(VI) asit, H₂SO₄, güçlü bir mineral asididir. Suda her konsantrasyonda çözünebilir. Olası kaşifi 8. yüzyıl simyacısı Cabir bin Hayyan tarafından verilen ismiyle Yenime uğratıcı, renksiz ve yoğunluğu yüksek sıvı.Bu denli korozif olmasındaki sebepleri güçlü asidik yapısına ve dehidrasyon özelliğine borçludur

Payet Kostik

Payet Sodyum hidroksit , aynı zamanda, yosun ve kostik soda olarak bilinir. Sodyum hidroksit, oldukça kostik bir baz ve alkali olup , proteinleri sıradan ortam sıcaklıklarında parçalayıp ciddi kimyasal yanıklara neden olabilir . Payet Sodyum hidroksit, protik asitlerle reaksiyona girerek su ve buna bağlı tuzlar üretir.

Nitrik Asit

Nitrik asit HNO₃ kimyasal formülüne sahip oldukça aşındırıcı bir inorganik asittir. Kezzap olarak da adlandırılır. Saf bileşik renksizdir. Ancak uzun süre bekleyen eski asitler azot oksitleri ve suya ayrışması nedeniyle sarı renge dönebilme özelliğindedirler.

Hidrojen Peroksit

Hidrojen peroksit soluk mavi renkte; sulandırıldığında ise renksiz hale gelen bir bileşiktir. Hidrojen peroksitin akmazlık değeri, sudan daha yüksektir. Çok güçsüz bir asit olan bileşik; özellikle kâğıt sanayinde kâğıtlara beyaz renk vermek için üretilmektedir

Asetik Asit

Asetik asit veya etanoik asit CH₃COOH formüllü bir organik asittir, sirkeye ekşi tadını ve keskin kokusunu vermesiyle bilinir. Karboksilik asitlerin en küçüklerindendir. Doğada karbonhidratların yükseltgenmesiyle oluşur. Sanayide asetik asit hem biyolojik yolla hem de sentetik yolla imal edilir.

Amonyak

Amonyak, formülü NH₃ olan; azot atomu ve hidrojen atomundan oluşan renksiz, keskin ve hoş olmayan kokuya sahip bir gaz bileşiğidir. OH⁻ iyonu içermediği halde suda zayıf baz özelliği gösterir. Bir amonyak molekülü, bir azot ve üç hidrojen atomundan oluşur.

Sodyum Klorit

Sodyum klorit (NaClO2) kâğıt üretiminde ve dezenfektan olarak kullanılan kimyasal bir bileşiktir

Demir Klorür

Demir (III) klorid de denir, ferrik klorür , endüstriyel ölçekli bir metaldir. Kimyasal bileşiğin formülü FeCl 3 tür. Demir (III) klorür kristallerinin rengi görüş açısına bağlıdır, yansıyan ışık ile kristaller koyu yeşil görünür, ancak iletilen ışıkla mor-kırmızı görünürler. Susuz demir (III) klorür, nemli hava içinde hidre hidrojen klorür buğulan oluşturan eriyebilirdir. Nadiren bazı fumaroles esas olarak bilinen, doğal haliyle, maden molysite, gözlenmektedir.

Aseton

Aseton, propanon ya da dimetil keton, (CH3)2CO formüllü organik kimyasaldır. Keskin, hoş kokulu, yanıcı, zehirli olmayan renksiz bir sıvıdır.

Butik Glikol

Butil glikol; glikol eter tipi solvent (çözücü) olan, güzel kokulu, renksiz ve sıvı halde bulunan kimyasal formülü C6H14O2 olan kimyasal bir maddedir. Bir diğer ismi etilen glikol mono butil eterdir.

Edta

EDTA, poliamino karboksilik asit türlerindendir. Yapısında birden fazla -COOH grubu bağlıdır. Bundan dolayı polikarboksilik asit grubundadır. Yapısında -NH2 bağlı olduğundan amino ekini alırlar. Dolayısıyla EDTA poliamino karboksilik asit olarak gruplandırılır. EDTA, etilendiamin tetraasetik asit’ in kısaltmasıdır. Renksiz ve kristalimsi bir katıdır.

Fosforik Asit

Fosforik asit, kimyasal formülü H₃PO₄ olan mineral asit. İlaç endüstrisi, yağ sanayi, sinek ilacı üretimi ve çeşitli temizleme amaçlarıyla kullanılır. Gıda sektöründe ise kola ve kabartma tozları içerisinde kullanılır. DNA ve RNA'nın yapısına katılır. Tüm nükleotitlerin yapısında bulunur.

Gliserin

Renksiz ve kokusuz olan gliserin bitkisel yağlardan elde edilir. Gliserin hayvansal ve bitkisel olmak üzere ikiye ayrılır. Cilt bakımında kullanılan ve cilde iyi geldiği bilinen gliserini etkili bir nemlendirici olarak kullanabilirsiniz. Gliserin kullanım alanları arasında kuru cilde nem kazandırırken cildi dış etkenlerden de korumasının yanı sıra gliserin saç bakımında da oldukça etkili olan gliserin cansız ve yıpranmış saçların yenilenmesine ve canlanmasına yardımcı olur.

Hidroflorikasit

Hidroflorik asit, hidrojen florür bileşiğinin sudaki çözeltisine verilen isimdir. Özellikle cam işleme sanayiinde kullanılır. Camı aşındırıcı etkisi olduğundan dolayı, cam şişelerde saklanamazlar. Berrak sıvı halinde olup, HF olarak tanımlanır.

İzopropil Alkol

İsopropranol (isopropil alkol) evlerde temizlikte kullanılır. endüstride çözücü ve dezenfekte olarak kullanılır. (antifreeze olarak ) zehirlenme genellik le oral alımla olurken, az havalanan yerlerde inhalasyon yoluyla olabilir.

Köpük Kesici

Köpüğün oluşumunu önlemek için ya da önceden oluşmuş olan köpüğü kırmak için ürünlere ilave edilir. Yüzey kaplamalarında kusurlara neden oluşları, kapların verimli dolmasını engellemeleri ve benzeri bir çok durumlardan dolayı köpükler ciddi sorunlar ortaya çıkarmaktadır.

Labsa

Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit; deterjan ve emülgatör çeşitleri üretiminde yaygın olarak kullanılan bir anyonik sürfaktandır. Toz olarak kurutulabildiği gibi çevre dostudur.

Metilen Klorit

Uçucudur, oda sıcaklığında toksik konsantreler oluşturur. Suda az çözünür ve organik solventlerin çoğuyla karışır. Metilen klorür metan ve metil klorür ün direkt klorinasyonuyla ticari olarak üretilir.Normal şartlarda kararlıdır.

Mono Etilen Glikol

Tatlı tadı ve nem emme yeteneğine sahip renksiz şeffaf yapışkan sıvıdır. Su, düşük dereceli alifatik alkoller, gliserol, asetik asit, aseton, ketonlar, aldehitler, piridin ve benzeri kömür katranı bazları ile de karışabilir.atlı tadı ve nem emme yeteneğine sahip renksiz şeffaf yapışkan sıvıdır. Su, düşük dereceli alifatik alkoller, gliserol, asetik asit, aseton, ketonlar, aldehitler, piridin ve benzeri kömür katranı bazları ile de karışabilir.

Nonyonik(Np-10)

Nonyonik(Np-10), başta deterjan olmak üzere endüstriyel birçok alanlarda yüzey aktif temizleyici, yağ alıcı olarak kullanılır. Bazı imalatlarda emülgatör olarakta kullanılır

Perkloretilen

Perkloretilen, yanıcı olmayan fakat uçucu bir solventtir. Havada 1 ppm kadarlık bir miktarı dahi insanlar tarafından fark edebilecek kadar keskin bir kokusu vardır. perkloretilen ,dikloretandan üretilmektedir.Trikloretilen bu reaksiyon esnasında açığa çıkan diğer bir yan ürün olduğundan, bu iki kimyasal daha sonra distilasyon tekniğiyle birbirinden ayrılır.Diğer bütün klorlu solventler gibi perkloretilenin de sinir sistemi üzerinde depresan etkisi vardır.Buharıyla temas, baş dönmesi, baş ağrısı, uyku hali, bilinç kaybı yaratabilir.Devamlı olarak insan derisiyle temasta perkloretilen derideki yağı tümüyle çözeceğinden ciddi deri problemlerine neden olabilir. Suda çözünürlüğü sınırlıdır ancak etanol,aseton,kloroform gibi çözücülerle tümüyle karışabilir.

Triklor Etilen

Metallerin yağlarının temizlenmesinde, ekstraksiyon çözücüsü olarak yağ ve wax'larda, boyalarda çözücü olarak, kuru temizlemede soğutucu ve ısı transferi sıvısı olarak, elektronik parçaların temizlenmesinde, boya ve tutkallarda seyreltici olaraki tekstil proseslerinde kimyasal ara madde olarak, havacılık endüsirisinde sıvı oksijen püskürtülmesi proseslerinde kullanılır.