MİCROJEN CİD (YÜKSEK KONSANTRE DEZENFEKTAN)

beyaz bidon

MİCROJEN CİD (YÜKSEK KONSANTRE DEZENFEKTAN)

Mikrojen-Cid gram negatif ve gram pozitif bakterilere zarflı-zarfsız virüslere, mantar ve amiplere sporlara etki eder. Bio im oluşumunda yer alan mikroorganizmaları ortadan kaldırır. Microjen-Cid'in ak f maddesi oksidasyon sonucu enerji dengelerini bozarak mikroorganizmaların ölümüne yol açar. Kollidol gümüş ortamda organizma varlığında hidrojen peroksi aktif hale getirir. Reaksiyon sonrası su ve oksijene ayrılır. Hayvan barınaklarında, yüzey temizliklerinde, geniş alan değen fonksiyonunda, çöp alanlarında dezenfeksiyonun saptanması gereken tüm alanlarda çok etkili bir dezenfektandır.

Kullanım şekli: 1/501/1001/200 su ile seyreltilir.